Hyundai Motors w Interbrand’s Best Global Brands

Kolejny wzrost Hyundai Motors w Interbrand’s Best Global Brands. SEOUL, 21 października 2021 r. – Hyundai Motor Company odnotował dziś stały wzrost w rankingu Interbrand’s Best Global Brands 2021, zajmując 35. miejsce w ogólnej klasyfikacji, co stanowi wzrost o jeden stopień w porównaniu z 2020 r. Według kompleksowej oceny firmy Interbrand, globalna wartość marki Hyundai […]