Polityka prywatności Margo H.D.

Margo H.D. Kuźmiccy sp.j. z siedzibą w Gdańsku w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych jako ich administrator traktuje kwestie związane z Państwa prywatnością priorytetowo. Z tego względu pragniemy wyjaśnić Państwu w jaki sposób będą przetwarzane dane przez Państwa udostępniane.

W szczególności naszym nadrzędnym celem jest, aby Państwa dane były przetwarzane w zgodnie z obowiązującym prawem.

1. Niniejsza Informacja o prywatności ma zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług bezpośrednio przez Margo H.D. Kuźmiccy sp.j. jak i za pośrednictwem firm współpracujących.

2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być przypisane do konkretnej i indywidualnie oznaczonej osoby – np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

3. W trakcie korzystania z naszych usług lub w związku z zakupem naszych produktów, Państwa dane będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:
– świadczenie zamówionych usług
– obsługa sprzedaży zakupionych produktów
– komunikacja z Państwem w zakresie świadczonych usług i dotycząca zakupionych produktów
– dostęp do usług serwisowych i usług wsparcia przez nasze Centrum Obsługi Klienta
– badania i rozwój naszych produktów – w szczególności w zakresie rozwoju technicznego i bezpieczeństwa
– analiza statystyczna na wewnętrzne potrzeby administratora
– przedstawienia oferty leasingowej przez firmy współpracujące
– Przedstawienia oferty zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego
– Kontaktu celem przeprowadzenia przeglądu samochodu używanego, który ma być odkupiony przez Dealera

Przetwarzanie w powyżej opisanych celach wynika z niezbędności przetwarzania do wykonania umów, których Państwo są stroną lub jest uzasadnione interesem Margo H.D. Kuźmiccy sp.j. jako administratora tych danych, przy czym w takim przypadku mają Państwo prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu ze względu na Państwa indywidualną sytuację.

4. Dane osobowe są przetwarzane dla powyżej określonych celów i będą usunięte po ich spełnieniu lub po okresie wynikającym z przepisów prawnych jeśli ma to zastosowanie, a także z wewnętrznej polityki.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba, że jest to niezbędne do świadczenia usług lub dla zapewnienia naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich. Informujemy, że celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zlecamy niektóre czynności przetwarzania innym podmiotom wyspecjalizowanym w danych dziedzinach – np. dostawcom usług technicznych) W każdym przypadku zapewniamy, że przekazywanie Państwa danych odbywa się w oparciu o odpowiednie instrumenty prawne i daje niezbędne gwarancje bezpieczeństwa i poufności. W przypadku powierzenia przetwarzania Państwa danych podmiotom trzecim w naszym imieniu zawsze upewniamy się, że podmioty takie spełniają wymogi przepisów i naszych wewnętrznych polityk bezpieczeństwa. Państwa dane mogą być również przekazywane odpowiednim władzom w przypadku gdy wystosują one odpowiednio uzasadnione zapytanie.

6. Jako klientów firmy Margo H.D. Kuźmiccy sp.j., zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie zgody na kontakt z Państwem w celu prezentacji Państwu produktów i usług oferowanych przez Margo sp.j. oraz badania Państwa poziomu satysfakcji z tych produktów i usług. Taka zgoda jest zupełnie dobrowolna i jest niezależna od przetwarzania Państwa danych na potrzeby wykonania łączących nas i Państwa umów.

7. Zgadzając się na kontakt marketingowy, będziemy używali Państwa adresu e-mail, adresu pocztowego lub numeru telefonu (w zależności od zakresu Państwa zgody), a także inne dane osobowe, które zostały lub zostaną zebrane, w celu wysłania komunikatów marketingowych, informacji o ofertach i produktach, w tym w celu personalizacji i dostosowania takiej komunikacji do Państwa zainteresowań (np. w oparciu o produkty, które zakupione od nas – zgodnie z prawem jest to zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami (marketing bezpośredni). Jeśli korzystamy z usług stron trzecich w celu przetwarzania danych w naszym imieniu, które są związane z tymi działaniami (np. dostawcami usług technicznych), zapewniamy, że są one starannie wybierane i kontrolowane zgodnie z wymogami prawnymi.

8. Informujemy, że w każdym momencie mogą Państwo wycofać powyżej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, bez żadnych opłat, poprzez pisemną informację przesłaną do Margo H.D. Kuźmiccy sp.j. Prosimy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji o produktach i usługach firmy Margo H.D. Kuźmiccy sp.j. oraz że przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa pomimo wycofania zgody (np. gdy są Państwo klientem Hyundai i Państwa dane przetwarzane są w związku z zawartą umową sprzedaży samochodu lub wykonywaniem gwarancji). 9. Na Państwa życzenie przekażemy Państwu bez żadnych kosztów informację o zbieranych przez nas danych osobowych (prawo dostępu do danych). Oprócz prawa dostępu do danych przysługuje Państwo prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem). Mają Państwo również prawo zgłoszenia reklamacji w zakresie przetwarzania odpowiednim organom. W zakresie powyższych żądań mogą Państwo zgłaszać je pisemnie do Margo H.D. Kuźmiccy sp.j. Mają Państwo zawsze prawo do żądania poprawiania Państwa danych jeśli stwierdzą Państwo ich niedokładność. Jeśli z punktu widzenia prawa lub innych okoliczności wymagających dłuższego przetwarzania usunięcie danych okaże się nie możliwe, zapewnimy aby Państwa dane nie były na bieżąco używane.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.