Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Model samochodu

Proponowany termin (wymagane)

Zbierając Pana/Pani dane osobowe staramy się lepiej zrozumieć Państwa potrzeby jako klientów firmy Margo H.D. Kuźmiccy sp.j., abyśmy mogli dostarczać Państwu najlepiej dopasowane do Państwa oczekiwań informacje, produkty i usługi.
Zgadzam się na kontakt ze strony Margo H.D. Kuźmiccy sp.j .oraz firm współpracujących w celu informowania mnie o produktach i usługach dotyczących oferty podmiotów współpracujących z Margo sp.j. – w tym pojazdów Hyundai, części i akcesoriów Hyundai, oferty serwisowej, finansowej, reklamowej (w szczególności za pomocą cyklicznego biuletynu) oraz na badanie mojej opinii o tych produktach i usługach.

W związku z tym, udzielam zgody na kontakt Margo H.D. Kuźmiccy sp.j. oraz firm współpracujących:
- drogą mailową na podany powyżej adres e-mail;
- drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny, SMS, MMS), na podany powyżej numer telefonu – w tym zakresie zgadzam się na wykorzystanie przez Margo sp.j. oraz firmy współpracujące używanych przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne w celu przekazywania mi informacji marketingowych, o których mowa powyżej.

Zgadzając się jak powyżej przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe podane powyżej będą przetwarzane do personalizacji i dopasowania otrzymywanych przeze mnie informacji do moich preferencji.

Informujemy, że w każdym momencie mogą Państwo wycofać powyżej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, bez żadnych opłat, poprzez pisemną informację przesłaną do Margo H.D. Kuźmiccy sp.j. na jeden ze wskazanych powyżej adresów.
Prosimy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji o produktach i usługach Margo H. D. Kuźmiccy sp.j , oraz że przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa pomimo wycofania zgody (np. gdy są Państwo klientem Hyundai i Państwa dane przetwarzane są w związku z zawartą umową sprzedaży samochodu lub wykonywaniem gwarancji).

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności