Cennik

garnet_red

cennik_isuzu_08-2016

Wielkości dotyczące zużycia paliwa oraz emisji CO2 wskazane w informacjach i materiałach promocyjnych dotyczących pojazdu podaje się na podstawie zestawień, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach (Dz.U. Nr 98, poz. 999) i wielkości tam podane zostały osiągnięte w toku użytkowania pojazdu w warunkach określonych w odrębnych przepisach. Rzeczywista wysokość zużycia paliwa oraz emisji CO2 może różnić się od podanych i zależna jest przede wszystkim od indywidualnego sposobu użytkowania pojazdu.